Jak przygotować otwór pod bramę garażową?

Jak przygotować otwór pod bramę garażową?

Zazwyczaj najlepszym rozwiązaniem podczas budowy domu jest trzymanie się projektu budowlanego a ewentualne zmiany należy dokładnie przemyśleć i przewidzieć jaki będą miały wpływ na dalsze etapy budowy.

Jeżeli będziemy się trzymać projektu budowlanego, raczej nie będziemy mieć problemów ze zmieszczeniem odpowiedniej bramy garażowej. Dla dobrania odpowiedniej bramy garażowej najważniejsze jest wyznaczenie poziomu „0”, czyli wysokości, na której będzie kończyła się płytka podłogowa lub inny materiał wykończeniowy dla podłogi garażu.

Ustalenie wysokości nadproża, czyli miejsca pomiędzy końcem otworu bramowego a stropem. Należy pamiętać, że brama garażowa będzie się wykładała pod stropem garażu, lub na bocznej ścianie, więc trzeba przewidzieć dla niej miejsce i nie układać w tej przestrzeni instalacji, które mogłyby stanowić kolizję z bramą.

Wewnętrzne ściany węgarka i naproża, do których będą mocowane prowadnice bramy powinny być otynkowane, i pionowe. Brama musi być zamontowana pionowo, więc wszelkie odchyły ściany od pionu będą miały wpływ na powstawanie nieszczelności.

Bramę najczęściej montuje się za otworem, ale można również zamontować bramę w otworze. Bramę garażową można również zamontować tak, żeby była zlicowana z elewacją. Do obłożenia takiej bramy można wykorzystać materiał elewacyjny co sprawi, że otwór garażowy zostanie ukryty w elewacji.