Jak przygotować podwalinę pod drzwi?

Jak przygotować podwalinę pod drzwi?

Żeby w przyszłości nie dochodziło do przemarzania podłogi w okolicy wejścia do domu należy przygotować podwalinę podprogową, na której posadowione zostaną drzwi, i która będzie odpowiedzialna za izolację termiczną progu.

Jeżeli posadowimy drzwi bezpośrednio na wylewce betonowej, możemy się spodziewać, że podłoga w okolicy drzwi będzie zimna. W celu zminimalizowania efektu przemarzania podłogi w okolicy progu, należy drzwi posadowić na podwalinie. Jako podwalinę podprogową możemy wykorzystać twardy styropian lub systemowe rozwiązania, które przygotowywane są pod konkretne rozwiązania drzwiowe.

Najlepiej jest jeżeli przed przystąpieniem do montażu drzwi, podwalina podprogowa jest już przygotowana lub jeżeli montują ją montażyści w dniu montażu drzwi. Przy montażu podwaliny należy pamiętać o zachowaniu poziomu „0” wykończonej podłogi.